Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.
  2. Wij vergroten met de regeling Nieuwe Makers Overijssel de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben wij met verschillende partijen gesproken over versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.
  3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met 7 culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).
  4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Metropool) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.
  5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling en de afspraken die wij in 2019 met partijen hebben gemaakt over hun activiteiten gericht op jongerentheater in (regio) Zwolle.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

Een aantal ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers die wij hebben ondersteund  zijn door de Coronacrisis tijdelijk on hold gezet. Door de recent afgekondigde tweede lockdown is het onzeker of zij hun traject dit jaar nog kunnen vervolgen.

Door de crisis staat ook een deel van de prestatieafspraken met de 7 culturele instellingen onder druk. Dit geldt ook voor een deel van de afspraken die wij met de drie poppodia en met KASKO (voorheen Kameroperahuis) hebben gemaakt.

G

Financiën