Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij monitoren onze afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek).
  2. Wij monitoren de uitvoering van het netwerkprogramma Overijsselse bibliotheken, dat door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is opgesteld. Wij kijken daarbij in het bijzonder naar onze inzet op bibliotheekinnovatie waaronder het project ‘Taal Werkt!’.
  3. Wij ondersteunen het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de gemeenten bij bovenlokale innovatieprojecten.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën