Acties 2020

  1. Wij bekrachtigen onze samenwerking met gemeenten en betrokken organisaties. We sluiten aan bij de ambities in gemeentelijke sportakkoorden en van maatschappelijke initiatieven. Waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, landen deze in een Overijssels sportakkoord.
  2. Wij investeren samen met sportbedrijven, gemeenten en betrokken organisaties in een kennisinfrastructuur sport en bewegen. Onder andere door het inzetten van talentregisseurs.
  3. Wij investeren in projecten die bijdragen aan meer bewegen en gezondheid door Overijsselaars. Dit doen wij onder andere door investeren in projecten die gericht zijn op het benutten van de openbare ruimte voor meer bewegen en projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen.
  4. We vergroten bewustwording van het belang van gezondheid door deze als rode draad in de omgevingsvisie te verweven.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

Door de coronacrisis staan de gemeenten en de sport organisaties onder druk. Hun aandacht gaat in eerste instantie uit naar anticiperen op deze crisis en de gevolgen daarvan. Het gevolg daarvan is dat  er vertraging is ontstaan bij  het realiseren van deze prestaties.

G

Financiën