Acties 2020

  1. Wij herijken de huidige subsidieregeling ‘impuls aan sociale acceptatie en veiligheid’. Met de subsidieregeling ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid en vergroting van de individuele ruimte om jezelf te kunnen zijn.
  2. Wij zijn zichtbaar als regenboogprovincie en hijsen als onderdeel daarvan de regenboogvlag op ‘Coming Out Day’.
  3. Wij leveren een actieve bijdrage in het netwerk van regenbooggemeenten en -provincies.
  4. Wij agenderen LHBTI emancipatie bij gemeenten in Overijssel. Dit doen we onder meer door het onderwerp bespreekbaar te maken, initiatieven aan elkaar te verbinden en kennis te delen.Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Wegens het niet kunnen laten doorgaan van evenementen is het lastig om de beschikbare  middelen dit jaar volledig te kunnen beschikken. De verwachting is dat niet alles beschikt zal kunnen worden. Op dit moment wordt hard gewerkt om deze middelen op een juiste manier in te zetten.