Acties 2020

  1. Wij maken een investeringsvoorstel voor de impuls van € 1 miljoen uit het coalitieakkoord voor sociale kwaliteit.
  2. Wij werken mee aan een actieplan leefbaar platteland.
  3. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een passend voorzieningenniveau in dorpen en wijken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en voorzieningen.
  4. Wij stimuleren nieuw noaberschap door het mede mogelijk maken van projecten en experimenten.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

Door de coronacrisis staan de maatschappelijke voorzieningen onder druk. Hun aandacht gaat vooral uit naar het anticiperen op de nieuwe werkelijkheid de anderhalve meter maatschappij. De doorloop tijd voor het realiseren van de prestaties staat daardoor onder druk.

G

Financiën