Acties 2020

  1. Wij investeren in een online community die bijdraagt aan delen en leren van professionals en initiatiefnemers (voortzetten beleid).
  2. Wij evalueren de aanpak '4D makelaars', gericht op ondersteunen van maatschappelijk initiatieven (voortzetten beleid).
  3. Wij organiseren de vrijwilligersprijs.Toelichting

O

Inhoud

Door de coronacrisis kost het realiseren van de prestaties meer doorlooptijd. Ook is het nog onduidelijk of alle geplande activiteiten door de toename van het aantal Covid besmettingen nog wel volgens planning doorgang kunnen vinden met als gevolg een langere doorlooptijd voor het realiseren van de prestaties.

G

Financiën

De doelstellingen op deze prestatie hebben in 2020 een overlap met prestatie 6.6.1. voor de eenduidigheid is er voor gekozen om de middelen in 2020 op prestatie 6.6.1. te rusten. Met ingang van het nieuwe beleid in 2021 zullen we de bedragen gaan toekennen aan 6.6.2.