Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2020

  1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
  2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
  3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
  4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
  5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

In 2020 zijn er minder financiele scans ten behoeve van gemeenten uitgevoerd. In een (onafhankelijk) financiele scan + advies, krijgen gemeenten beter inzicht in hun financien. Door Covid-19 was er dit jaar minder belangstelling van gemeenten om een scan te laten uitvoeren.