Acties 2020

  1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
  2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
  3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
  4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
  5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
  6. Wij coördineren en begeleiden de festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Toelichting

G

Inhoud

Helaas konden door Corona veel van de activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid in Overijssel (nog) geen doorgang vinden,   een deel van de activiteiten is naar 2021 (75+1 jaar)  verplaatst.

G

Financiën