Acties 2020

  1. Wij verzorgen democratiespelen, gastlessen op scholen en escaperoom sessies  voor jongeren onder de vlag van ‘Overijssel doet mee!’.
  2. Wij intensiveren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door projecten uit te voeren (te laten voeren) in de scholen.
  3. Wij begeleiden de Jongerenraad in hun rol en taken en stimuleren hen om adviezen uit  te brengen over actuele provinciale onderwerpen.
  4. Wij analyseren trends en ontwikkelingen in het Openbaar Bestuur en agenderen die (in samenwerking met het Trendbureau) breed.
  5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.4 en 7.3.3).Toelichting

O

Inhoud

Door de coronacrisis konden veel fysieke activiteiten voor scholen en activiteiten van de Jongerenraad geen doorgang vinden. Deels zijn de activiteiten digitaal gedaan, maar in veel gevallen zijn de geplande activiteiten zoals  democratie- en statenspelen geannuleerd.

Evenzo zijn ook activiteiten, congressen en informatiebijeenkomsten voor ambtenaren en bestuurders over openbaar bestuur geannuleerd. De samenwerking met onderwijsinstellingen kon via digitale media wel doorgang vinden.

 

O

Financiën

Vanwege enkele  geannuleerde activiteiten is het budget niet besteed.