Acties 2020

  1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Digitalisering.
  2. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
  3. Wij stimuleren het uitwisselen van provinciale kennis over databeheer en digitalisering met gemeenten en instellingen door regelmatig overleg, ons kennisportaal en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
  4. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals Action Learning) voor programma’s en projecten waar kwantitatief onderzoek niet volstaat.Toelichting

G

Inhoud

Vanwege Covid-19 heeft het congres Feiten, Feiten, Feiten geen doorgang kunnen vinden. De overige (elementen) van de acties hebben wel plaatsgevonden.

G

Financiën