Acties 2020

  1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
  2. We onderzoeken hoe een vorm van het ‘uitdaagrecht’ (Right to Challenge) kan bijdragen aan de kwaliteit van onze beleidsvorming en –uitvoering, aan de maatschappelijke relevantie van ons werk en aan het betrekken van inwoners en ondernemers bij ons beleid.
  3. Evaluatie Studio vers Bestuur is begin 2020 gereed en de resultaten worden gebruikt voor vervolg via een statenvoorstel.
  4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.3.3).Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

De bijdragen aan projecten aan de hand van bijvoorbeeld subsidies is in de COVID lockdown periode achtergebleven omdat onze lerende partners pas op de plaats hebben gemaakt in het uitvoeren van de trajecten. Hierdoor zijn investeringen uitgesteld. De verwachting is dat na de lockdown een inhaalslag gemaakt zal worden.