Acties 2020

  1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, Regio Twente en regio Zwolle.
  2. Wij zetten in op een goede positie en toerusting van provincies in het openbaar bestuur, waaronder Kracht van Oost 2.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Begrotingswijziging
Het programma Kracht van Oost is een samenwerking tussen de Provincie Overijssel en de Provincie Gelderland. Beide provincies dragen €150.000 bij aan dit programma. Het programma loopt van 2019-2021. Een deel is in 2019 al besteed, een deel wordt dit jaar besteed (€240.000) en een deel zal in 2021 worden besteed. In deze wijziging wordt u voorgesteld om de lasten voor 2020 te verhogen met €240.000, waarbij de helft gedekt wordt door de bijdrage van Provincie Gelderland en de andere helft uit kerntaak 10.

Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 7.3.1 in 2020 te verhogen met € 240.000 onder gelijktijdige verhoging van de baten met €120.000 en verlaging van de lasten onder kerntaak 10 overhead (7060096) met €120.000.