Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
  2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
  3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
  4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
  5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
  6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.Toelichting

G

Inhoud

Lobbyactiviteiten en samenwerkingsagenda's zijn zoveel mogelijk digital uitgevoerd. Waar nodig en mogelijk, zijn kleine ontmoetingen georganiseerd waarmee we onze geplande activiteiten zoveel mogelijk hebben kunnen realiseren. De bijeenkomsten die echt fysiek moeten plaatsvinden zoals werkbezoeken, recepties en dergelijke zijn geannuleerd.

O

Financiën

Vanwege de coronacrisis hebben de geplande relatie- netwerkbijeenkomsten evenals ontmoetingen met partners niet kunnen plaatsvinden. Evenzo zijn recepties en werkbezoeken afgelast.