Acties 2020

  1. We werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
  2. We maken thematische communicatieplannen om de lange-termijn-communicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
  3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.2.4).Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Mede door corona zien we een verschuiving naar digitale communicatie waar in de regel lagere kosten voor gelden dan communicatie-inzet in de vorm van bijeenkomsten.