Acties 2020

  1. Wij brengen nieuwe focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
  2. Wij experimenteren met meer en andere vormen van dialoog met PS.
  3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën