Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2025
  1. Blz. 2 Perspectiefnota 2025
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleidende samenvatting
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Ons platteland, landbouw en natuur
    1. Blz. 7 Trends en ontwikkelingen
    2. Blz. 8 Stand van zaken
    3. Blz. 9 Aanvullende accenten
    4. Blz. 10 PPLG
    5. Blz. 11 Landbouwvisie
    6. Blz. 12 Leefbaar platteland
    7. Blz. 13 Uitbreiding anticiperend grondfonds
    8. Blz. 14 Milieu
   3. Blz. 15 Ons water- en energiesysteem
    1. Blz. 16 Trends en ontwikkelingen
    2. Blz. 17 Stand van zaken
    3. Blz. 18 Aanvullende accenten
    4. Blz. 19 Drinkwater
    5. Blz. 20 Energie
    6. Blz. 21 Publiek warmtebedrijf
   4. Blz. 22 Onze woningen, bereikbaarheid en ruimte
    1. Blz. 23 Trends en ontwikkelingen
    2. Blz. 24 Stand van zaken
    3. Blz. 25 Aanvullende accenten
    4. Blz. 26 Wonen
    5. Blz. 27 Verbetering openbaar vervoer
    6. Blz. 28 Instandhouding infra
   5. Blz. 29 Onze economie
    1. Blz. 30 Trends en ontwikkelingen
    2. Blz. 31 Stand van zaken
    3. Blz. 32 Aanvullende accenten
    4. Blz. 33 MKB (dienstverlening) versterken
    5. Blz. 34 Circulaire economie
    6. Blz. 35 Human Capital
    7. Blz. 36 Samenwerking Münsterland & Osnabrückerland versterken
    8. Blz. 37 Economische koppelkansen nationale veiligheid
   6. Blz. 38 Onze sociale samenleving
    1. Blz. 39 Trends en ontwikkelingen
    2. Blz. 40 Stand van zaken
    3. Blz. 41 Aanvullende accenten
    4. Blz. 42 Inclusiviteit
    5. Blz. 43 Erfgoed
    6. Blz. 44 Strategisch kiezen binnen cultuurbeleid
    7. Blz. 45 Proactieve vergunningsverlening en handhaving
    8. Blz. 46 Ondermijning
    9. Blz. 47 Slagkracht als één overheid
    10. Blz. 48 Digitale transformatie
   7. Blz. 49 Onze financiën
    1. Blz. 50 Trends en ontwikkelingen
    2. Blz. 51 Aanvullende accenten
  3. Blz. 52 Financiën
   1. Blz. 53 Budgettair perspectief
    1. Blz. 54 Recente besluitvorming
    2. Blz. 55 Structureel budgettair perspectief
    3. Blz. 56 Incidenteel budgettair perspectief
   2. Blz. 57 Ontwikkelingen en voorstellen
    1. Blz. 58 Recente besluitvorming en toevoegen jaarschijf
    2. Blz. 59 Effecten accres en indexeringen
    3. Blz. 60 Structurele autonome ontwikkelingen
    4. Blz. 61 Incidentele autonome ontwikkelingen
    5. Blz. 62 Aanvullende accenten
    6. Blz. 63 Structurele overige voorstellen
    7. Blz. 64 Incidentele overige voorstellen
    8. Blz. 65 Reservering cofinanciering
    9. Blz. 66 Inzet buffers voor indexatie effecten
    10. Blz. 67 Toekomstige ontwikkelingen en risico's
   3. Blz. 68 Liquiditeitsprognose
    1. Blz. 69 Liquiditeitsprognose 2024 - 2028
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap