1. Blz. 1 Perspectiefnota 2022
  1. Blz. 2 Perspectiefnota 2022
  2. Blz. 3 Opgaven
   1. Blz. 4 Inleidende samenvatting
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Context
    3. Blz. 7 Terugblik afgelopen twee jaar
    4. Blz. 8 Vooruitblik komende twee jaar en periode daarna
    5. Blz. 9 Budgettair perspectief 2021-2025
    6. Blz. 10 Statenvoorstel
   2. Blz. 11 Krachtige economie
    1. Blz. 12 Terugblik
    2. Blz. 13 Vooruitblik
    3. Blz. 14 Krachtig economisch herstel
    4. Blz. 15 Regionale verbinder
    5. Blz. 16 Benutten en voortzetten opgebouwde samenwerking
   3. Blz. 17 Goede bereikbaarheid
    1. Blz. 18 Terugblik
    2. Blz. 19 Vooruitblik
    3. Blz. 20 Corridor Zwolle-Enschede-Münster
    4. Blz. 21 Fiets
    5. Blz. 22 Vloedbeltverbinding
    6. Blz. 23 Verduurzaming en natuurinclusief
    7. Blz. 24 Verkeersveiligheid
    8. Blz. 25 Vervangingsinvesteringen
    9. Blz. 26 Impact corona
   4. Blz. 27 Hitte, droogte en wateroverlast
    1. Blz. 28 Terugblik
    2. Blz. 29 Vooruitblik
    3. Blz. 30 Aanpak hitte, droogte en wateroverlast
    4. Blz. 31 Ruimtelijke keuzes en verbinding opgaven en programma's
   5. Blz. 32 Energietransitie
    1. Blz. 33 Terugblik
    2. Blz. 34 Vooruitblik
    3. Blz. 35 Uitvoeringslasten klimaatakkoord en extra inzet RES 2.0
   6. Blz. 36 Aantrekkelijk wonen en ruimte
    1. Blz. 37 Terugblik
    2. Blz. 38 Vooruitblik
    3. Blz. 39 Duurzame groei stedelijke regio's
    4. Blz. 40 Nieuwe omgevingsvisie
    5. Blz. 41 Versnellen woningbouw
    6. Blz. 42 Sleutelprojecten
    7. Blz. 43 Retail en binnensteden
    8. Blz. 44 Agenda bodem
   7. Blz. 45 Vitaal landelijk gebied
    1. Blz. 46 Terugblik
    2. Blz. 47 Vooruitblik
    3. Blz. 48 Kaders landelijk gebied
    4. Blz. 49 Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
    5. Blz. 50 Groenblauwe dooradering
    6. Blz. 51 Natuur
    7. Blz. 52 Aanpak veenweide
   8. Blz. 53 Samenleven in Overijssel
    1. Blz. 54 Terugblik
    2. Blz. 55 Vooruitblik
    3. Blz. 56 Onze samenleving
    4. Blz. 57 Onze leefomgeving
    5. Blz. 58 Onze leefbaarheid
    6. Blz. 59 Onze manier van besturen
   9. Blz. 60 Toekomst provinciale financiën
    1. Blz. 61 Inleiding
    2. Blz. 62 Ontwikkelingen
    3. Blz. 63 Vervangingsinvesteringen
    4. Blz. 64 Langjarig incidentele impulsen
    5. Blz. 65 Handelingsperspectieven
    6. Blz. 66 Afschrijvingsmethodiek
   10. Blz. 67 Agenda strategieontwikkeling
    1. Blz. 68 Inleiding
    2. Blz. 69 De onderwerpen voor 2021-2022
  3. Blz. 70 Financiën
   1. Blz. 71 Ontwikkelingen en voorstellen
    1. Blz. 72 Inleiding
    2. Blz. 73 Uitgangspunten
    3. Blz. 74 Niet-beïnvloedbare mutaties
    4. Blz. 75 Beïnvloedbare mutaties
    5. Blz. 76 Overige ontwikkelingen
   2. Blz. 77 Liquiditeitsprognose
    1. Blz. 78 Liquiditeitsprognose 2021 - 2031
   3. Blz. 79 Budgettair perspectief
    1. Blz. 80 Inleiding en toelichting
    2. Blz. 81 Budgettair perspectief 2021-2025
    3. Blz. 82 Mutaties budgettair perspectief
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap