Portefeuillehouder
Monique van Haaf
Roy de Witte

Acties 2022

  1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
  2. Wij voltooien het 'platteland kiest positie' pamflet dat we opstellen samen met wetenschappers en gemeenten. Dit pamflet is de basis voor een provinciale bouwsteen waarin we de doelen en ambities voor de volgende periode in beschrijven.
  3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte