Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2022

  1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
  2. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
  3. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen met partners ten minste vijf projecten (al dan niet via een subsidieregeling sportakkoord) mogelijk te maken.
  4. Wij ondersteunen de Special Olympics in 2022 en dragen bij aan de ‘legacy’ van dit evenement in Overijssel door inclusief sporten en bewegen op de agenda te zetten.
  5. Wij faciliteren kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van zwemvaardigheden naar aanleiding van door Statenleden ingebrachte signalen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte