Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2022

  1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
  2. Wij zijn partner in de uitvoering van het actieprogramma Leefbaar Platteland, ingeval van sociale vraagstukken.
  3. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door.
  4. Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
  5. Wij zetten 4D-makelaars (Durven, Denken, Delen en Doen) in voor het ondersteunen van initiatieven van onderop.
  6. Wij voeren de motie Kleinsman ‘investeren in deskundigheidsbevordering en binden van vrijwilligers aan verenigingen’ uit.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2020-2024

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte