Acties 2021

  1. Wij werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040', waarin alle betrokkenen nadenken over knooppunten, de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten en busdiensten. Leidraad voor onze inbreng daarbij is ons koersdocument OV.
  2. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

 

Begrotingswijziging

  • GeenToelichting

O

Inhoud

1. In 2020 is een landelijke ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 opgesteld, die als basis dient voor prioritering en realisatie van OV-verbeterprojecten in de komende jaren. Voor Oost-Nederland zetten we in op een integrale corridoraanpak, waarbij we ook de opgaven op de weg en de verstedelijkingsopgaven zoals verwoord in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) betrekken. De focus ligt op een snellere treinverbinding naar de landsdelen (Sallandlijn Twente) en internationaal (Berlijnlijn en Zwolle-Münster) en hogere frequenties in de brede stedenring Nederland, waartoe ook de Regio's Zwolle en Stedendriehoek behoren. In 2021 is beperkt voortgang geboekt door ontbreken van een kabinet om koers te geven op het vervolg. 

2. De uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer is opnieuw gepland voor 2022. De focus op de activiteiten rondom de corona crisis en nieuwe aanbesteding concessie IJssel-Vecht zijn daar de oorzaak van. De verwachting is dat in de 2de helft van 2022 de nieuwe betaalwijzen in Overijssel beschikbaar zijn.

G

Financiën

Op deze prestatie is het geraamde budget aan lasten van ruim € 4,3 miljoen voor € 1,1 miljoen niet tot besteding gekomen. Tegenover de geraamde baat van € 2,9 miljoen staat een gerealiseerde baat van 3,2 miljoen.

De onderbesteding op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vrijwel geen gebruik is gemaakt van de subsidieregeling ‘nieuwe mobiliteit’ in 2021 (€ 0,65 miljoen). Verder loopt de afwikkeling van de ingetrokken OV concessie IJssel-Vecht waarover wij u bij monitor II 2021 hebben wij u geïnformeerd, nog door naar 2022.
De hogere baten zijn terug te voeren op doorbelasting van een gedeelte van de kosten van gezamenlijke OV concessies aan de Provincies Gelderland en Flevoland.