Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
  2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

  • GeenToelichting

G

Inhoud

1.  Voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) zijn we een klankbordgroep met ondernemers en een intergemeentelijk overleg op landsdeel Oost gestart en zijn ondernemers gestimuleerd en overgestapt op efficiëntere en duurzame vormen van transport. 

2. We hebben het project Blauwe golf uitgerold en operationeel gemaakt over heel Overijssel. 

G

Financiën