Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
  2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
  3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda op.
  4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
  5. Samen met onze partners ontwikkelen wij een strategie voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

  • GeenToelichting

G

Inhoud

1. Samen met de Topsector Logistiek hebben we in het kader van ons Off Road programma bijenkomsten georganiseerd met de inzet om modal shift te organiseren van weg naar water en spoor

2. We hebben ondersteuning geleverd aan enkele ondernemers die de overstap willen maken naar het zelf duurzaam produceren van waterstof alsook het varen op waterstof.

3. We hebben de regiotafel Binnenvaart Oost-Nederland opgestart en de gezamenlijke Uitvoeringsagenda opgesteld, daar geven we uitvoering aan.

4. We hebben een routekaart voor kleine gemeenten opgesteld, zijn de campagne Zero Emissie Stadslogistiek gestart, een onderzoek gestart naar ontwikkeling van Regiohubs en zetten actief logistiek makelaars in ter ondersteuning van de ondernemers.

5. Vanuit onze gezamenlijke aanpak met Gelderland op Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) hebben we een plan van aanpak opgesteld en leggen we de verbinding met de ontwikkeling van Smart en Clean Energy Hubs. 

G

Financiën