Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2021

  1. Wij voeren het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail uit.
  2. Wij werken samen met onze netwerken aan toekomstbestendige steden
  3. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein

Corona-acties

 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf