Portefeuillehouder
Roy de Witte
Tijs de Bree

Acties 2021

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Energiefonds Overijssel uit door:

  1. De inzet van Energiefonds Overijssel als financier van lokale energie-initiatieven te evalueren en te besluiten over een eventueel vervolg op de pilot die in 2020 gestart is
  2. Het Jaarplan en de Begroting van Energiefonds Overijssel 2021, alsmede het Jaarverslag over 2020 vast te stellen. In onze ‘beleidsbrief’ geven wij richting aan de inzet van het fonds voor 2021.
  3. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2021 van Energiefonds Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte (eigenaar), Tijs de Bree (opdrachtgever).