Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2021

  1. Wij werken met onze Nationale Parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
  2. Wij ondersteunen beide Parken met cofinanciering in de uitvoering van plannen die zij in 2020 bij het ministerie van LNV hebben ingediend.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte