Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2021

  1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
  2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
  3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel nr. 2020/1100726 Agro&Food: kringlopen sluiten 2020-2023: https://overijssel.notubiz.nl/document/8564237/2/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20Agro&Food%20kringlopen%20sluiten%202020-2023

Besluit: https://overijssel.notubiz.nl/document/8670311/1/document

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher