Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
  2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2022 op en verwerken dit in onze begroting.
  3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2022 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Statenvoorstellen en -besluiten

Integrale Netwerkvisie Overijssel en besluit PS/2018/576

Statenvoorstel Koersdocument Fiets en besluit

Uitwerking Koersdocument Fiets en besluit

Statenvoorstel Koersdocument Openbaar Vervoer en besluit

Statenvoorstel Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek en besluit

Koersdocument Verkeersveiligheidsaanpak Overijssel

Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid PS/2016/781

Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2017-2020

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman