Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
  2. Wij geven uitvoering aan het investeringsbesluit voor OV; stations en sociale veiligheid dat najaar 2020 / aanvang 2021 aan Provinciale Staten wordt aangeboden
  3. Wij starten de her-aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht (2022).
  4. Wij starten de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel (2023).
  5. Wij doen een meervoudige onderhandse uitvraag voor een concessie van 3 jaar in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2).
  6. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman