Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
  2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO).

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Aanpak niet actief beveiligde overwegen d.d. 3 juni 2020 - vastgesteld (2020/1100577)

en bijbehorend besluit 2020/1100676

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman