Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
  2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
  3. Wij richten samen met onze partners een regiotafel binnenvaart op en stellen een uitvoeringsagenda op voor Oost-Nederland.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Investeringen Goederenvervoer en Logistiek - € 1,8 miljoen uit het Coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel"

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman.