Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
  2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
  3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek  Oost-Nederland.
  4. Samen met onze partners ontwikkelen wij een strategie voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman