Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een slimme en duurzame A1 en A28 corridor.
  2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
  3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma Aanpak vrachtwagenparkeren Overijssel.
  4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Statenvoorstellen en -besluiten

Visie vrachtwagenparkeren Overijssel, informatiebrief februari 2020

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman.