Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze samen met het Rijk bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman