Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij begeleiden de uitvoering van het Rijksproject "Capaciteitsuitbreiding A1" fase II  (Rijssen-Azelo).
  2. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden we de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld geluidsmaatregelen bij Bathmen, fietspassages Schipbeek, strecoduct Wolvesweg).

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbrief Stand van zaken A1 en gebiedsplannen A1-zone, april 2019

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman.