Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij voeren in 2021 het gebiedsgericht MIRT-onderzoek ‘Bereikbaarheid in samenhang met verstedelijking Zwolle en omgeving’ verder uit, samen met Rijk en regio Zwolle.
  2. Wij starten met het uitvoeren van de gemaakte bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio, naar aanleiding van het MIRT-onderzoek A28, over:
          - een gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel
          - de uitvoering van een maatregelenpakket verkeersveiligheid infra (met bereikbaarheidseffecten)

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman