Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1.  Wij werken samen met het Rijk de eerste stap uit van de afspraken zoals gemaakt in het MIRT overleg uit het najaar 2020

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbrief Verdiepend onderzoek N35

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman