Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij nemen de aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 en knooppunt Varssen in gebruik.
  2. Wij voeren werkzaamheden uit aan de bestaande weg N340, te weten: de parallelwegen, fietstunnels en ecoduct.
  3. Wij beginnen met het afwaarderen van de bestaande Hessenweg.
  4. Wij nemen de onderdoorgang bij Balkbrug in gebruik.
  5. Wij starten met de werkzaamheden aan de N377.
  6. Wij monitoren de aanbesteding voor de spooronderdoorgang N340 door ProRail.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman