Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij voltooien de werkzaamheden aan de onderdoorgang Oude Twentseweg (N348)
  2. Wij realiseren het groenplan bij de nieuwe onderdoorgangen
  3. Wij ronden het project (financieel) af.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman