Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Statenvoorstellen en -besluiten

Zie bijlage "Meerjaren uitvoeringsprogramma groot onderhoud 2021-2025 - trajecten" in de sectie bijlagen, te vinden onder de 'meer' knop.

Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016-2019

Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023

 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman