Acties 2021

  1. Wij monitoren de uitvoering van actielijn 2 de Regiodeal: 'Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt/ Human Capital Agenda Regio Zwolle. In deze agenda staan drie ambities centraal: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel nr. PS/2019/15

Statenvoorstel nr. 2019/1101592

 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Tijs de Bree