Acties 2021

  1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene leefomgeving.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Cleantech Regio Regiodeal, PS/2019/1101201

Besluit Cleantech Regio Regiodeal, PS/2019/1101327

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf