Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2021

  1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021.  Het programma  omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn. Voor dit programma hebben PS begin 2019 € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld uit Kansen in Overijssel.

Statenvoorstellen en -besluiten

PS/2019/13 voor het programma Leefbaar Giethoorn 2020-2023.

PS/2020/1101129 Perspectiefnota 2021

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum