Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2021

  1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
  2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel
  3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het toekomstbestendig maken van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum