Acties 2021

  1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum