Acties 2021

  1. Wij geven uitvoering aan besluitvorming van Provinciale Staten (najaar 2020) over de inzet van risicokapitaal en de vormgeving van de fondsenstructuur.
  2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
  3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
  4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Statenvoorstellen en -besluiten

 Statenvoorstel 'Investeren met rendement en risico'

Reactie van GS op brief van Audit Commissie over het Statenvoorstel 'Investeren met rendement en risico'  

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum