Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2021

  1. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit doen wij ook met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
  2. Wij maken prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
  3. Wij maken prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
  4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.

Corona-acties

Samen met onze partners, waaronder de Taskforce, ontwikkelen we acties zoals nieuwe verdienmodellen,  die gericht zijn op een toekomstbestendige ( weerbare en wendbare) culturele sector.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024 (2020/1101210)

Statenbrief Corona - oplegger noodmaatregelen culturele sector (2020/015853)

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte