Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2021

  1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
  2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
  3. Wij voeren de motie Slingeland 'Voorstel actieplan gehandicaptenprojecten Overijssel (2019/1101116)'uit.
  4. Wij maken samen met gemeenten over hoe verschillende domeinen zoals cultuur, arbeidsmarkt en sociaal domein te verbinden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte