Portefeuillehouder
Bert Boerman
Monique van Haaf

Acties 2023

  1.  Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel.
  2. Wij werken het Fundament van de nieuwe Omgevingsvisie samen met onze partners uit in gebiedsgericht beleid en uitvoeringsinstrumenten. Deze landen in de nieuwe Omgevingsvisie en uitvoeringsinstrumenten (zoals de Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken).
  3. In samenhang met de nieuwe Omgevingsvisie werken wij in overleg met onze partners in de regio en op rijksniveau aan de 'ruimtelijke puzzel' en het 'ruimtelijk arrangement' zoals aangekondigd in de brief aan de tweede kamer: Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland.

Statenvoorstellen en -besluiten

Huidige Omgevingsvisie Overijssel

Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel

  • Statenvoorstel - Startnotitie focus en bandbreedte 'Omgevingsvisie Overijssel;  Herziening' 2020/1100931 (bijbehorend besluit)
  • Statenvoorstel - Omgevingsvisie: Opmaat naar beleid 2021/1101151 (bijbehorend besluit)
  • Statenvoorstel - Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie PS/2022/1106153 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf