Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2023

  1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf